Publicerat 

Trygga möten öst

Trygga möten

Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Men det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Trygga möten är en utbildning framtagen av de fem scoutförbunden för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp, framförallt sexuella övergrepp. Målet är att skapa medvetenhet vad som kan medverka till att övergrepp sker, vad ett övergrepp handlar om, hur man möter barn och unga som utsatts och vad man som förening och församling bör tänka på, så att övergrepp inte sker.I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Scouterna har beslutat att alla scoutkårer ska genomföra kursen Trygga möten, och även equmenia rekommenderar alla sina ledare att ta chansen att gå denna utbildning. Trygga möten finns som webbaserad utbildning, men allra helst önskar vi att ni som ledargrupp går den gemensamt och där ni tillsammans träffas för en ledardag eller en ledarkväll omkring dessa frågor.

Vi kommer gärna ut och möter er och håller i dessa kvällar!

Kontakta då Christer Gustafsson, regionssamordnare

Läs mer om trygga möten