Publicerat 

Kontakta oss

Kontakta oss

Equmenia Öst

Fjällgatan 16
55439 Jönköping
Tel 036-165035

Bankgiro: 534-6234

Fakturaadress:
Equmenia Öst
FE-5613-008 Scancloud
831 90 Östersund
Läs mer om E-faktura här.

Christer Gustafsson

Regionsamordnare, Equmenia Öst

070-254 65 85

Lovisa Hall

Vik. föreningsutvecklare, Equmenia Öst
070-436 07 32

Ida-Maria Brengesjö

Föräldraledig. Föreningsutvecklare, Equmenia Öst

076-357 26 85