Publicerat 

Styrelsen

Hej!

Det är vi som är regionstyrelse för Equmenia Nord. Vi i styrelsen jobbar för dig som finns lokalt och vill stötta ditt och ert arbete med barn och unga. Du får jättegärna höra av dig till oss och berätta vad du tycker är viktigt och hur vi ännu mer kan stötta er i er lokala förening.

Aron Widforss, Luleå (ordförande)
Mejla Aron

 

Kontakt

Aron Widforss

Ordförande Equmenia Nord
Mejla Aron

 

Emil Fransson

Sammankallande Valberedningen Equmenia Nord
Mejla Emil
070-208 28 11

 

Regionstyrelsen

 

August Larsson

Ungdom
Mejla August

Ingela Lind

Fjällgårdsstyrelsen
Mejla Ingela

Evelinn Björk

Konfirmation
Mejla Evelinn

Klara Blomgren

Förtroenderådet
Mejla Klara

Andreas Nehlin

Kassör
Scoutstaget

Mejla Andreas

Clara Sundell

Barn
Mejla Clara