Publicerat 

Styrelsen

Hej!

Det är vi som är regionstyrelse för Equmenia Nord. VI jobbar för dig som finns lokalt och vill stötta ditt och ert arbete med barn och unga. Du får jättegärna höra av dig till oss och berätta vad du tycker är viktigt och hur vi ännu mer kan stötta er i er lokala förening.

Josefin Hjärpe Lämås, Umeå (ordförande)
josefinlamas@gmail.com

styrelse-equmenia-nord

Från vänster bakre raden: August Larsson, Klara Blomgren, Oscar Jacobsson.
Från vänster främre raden: Simon Marksén, Evelinn Björk, Mikaela Frohm.
På bild saknas ordförande Josefin Hjärpe Lämås.

Kontakt

Josefin Hjärpe Lämås

Ordförande Equmenia Nord
josefinhjarpe@gmail.com

Emil Fransson

Sammankallande Valberedningen Equmenia Nord
emil@franssonrally.se070-208 28 11

OSCAR JACOBSSON

Ungdom
oscar.jacobsson01@gmail.com

AUGUST LARSSON

Fjällgårdsstyrelsen
august@missionskyrkanvannas.se

EVELINN BJÖRK

Konfirmation
evelinn.bjork@gmail.com

KLARA BLOMGREN

Förtroenderådet
klara.k.b@gmail.com

SIMON MARKSÉN

Ekonomi
s_marksen@hotmail.com