Publicerat 

Apg 29 Pionjär

Apg29 Pionjär är en kurs som vill utrusta dig för att finnas i pionjära ( = nystartade, nytänkande) sammanhang. Vi tror att lärjungaträning behöver ske i riktiga miljöer i mötet med människor. Sverige är ett missionsland och vi längtar efter att berätta de goda nyheterna om Jesus för människor. Apg29 Pionjär är en kurs och därför betonar vi lärandet. Det handlar först och främst inte om dina kunskaper eller färdigheter utan din längtan. En termin att testa, fundera, lära, utvecklas och ge av dig själv.

Klicka här för ansökan till Apg29 Pionjär våren 2017!

 

Pionjärt

En pionjär församling innebär nytänkande och ibland otraditionella sätt att vara församling. Det kan också vara nystartade församlingar som just börjar växa fram. Detta innebär att Apg29 Pionjär har ett tydligt utåtriktat fokus att nå människor utanför kyrkan.

Team

En viktig beståndsdel av Pionjär är teamlivet. Tillsammans med 2-3 andra bildar du ett team som du lever och studerar med under ett halvår. Ni delar boende, vardag och praktiken i församlingen. Som team utmanar och slipar ni varandra i både styrkor och svagheter, skratt och tårar.

Handledning

Som team har ni en handledare, oftast pastorn eller annan ansvarig i församlingen, som följer er under terminen. Dessa är erfarna personer som också lever det vi vill se. Varje vecka möts ni för handledarsamtal där både studier, praktik, djupare frågor och funderingar får utrymme.

Undervisning

Vid fyra tillfällen under terminen möts alla teamen på Karlskoga Folkhögskola för en vecka av undervisning. Veckan är också ett tillfälle för vila, gemenskap och själavård. Här talar vi bland annat om församling, lärjungaskap, bön och om redskap för att möta människor i Sverige idag. Utöver detta har du böcker som du läser under terminen.

Kursen är CSN-berättigad

 

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är 25/11. Antagning sker löpande. Alla som ansöker intervjuas via telefon eller Skype. Klicka här för ansökan till Apg29 Pionjär våren 2017!

 

Kontakt

Emanuel Bratt, kurskoordinator Apg29 Pionjär
0737 180 180
emanuel.bratt@gmail.com

Carl-Johan Sävinger, kurskoordinator Apg29
073 048 27 28
carl-johan.savinger@equmenia.se