Framtidsgruppen

Publicerat 

Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som kallas framtidsgruppen för att arbeta med frågor som rör hur Equmenia ska navigera framåt i en föränderlig tid. Målet för arbetsgruppen är att lägga fram en rapport till styrelsen, där man utifrån den rådande tidsandan och den miljö där Equmenia agerar, pekar på viktiga aspekter som påverkar hur vi som organisation bör arbeta framåt.

Arbetsgruppens syfte är alltså att göra en samtidsspaning och reflektion kring den tid vi lever i, samt att lyssna de behov och framtidsfrågor som rör sig på nationell, regional och lokal nivå.

Arbetsgruppen består av generalsekreteraren, representanter från styrelse och personal samt ideellt engagerade medlemmar.

Skulle du vilja vara med? Skicka din anmälan till carin.dernulf@equmenia.se senaste den 9 maj 2017