Scoutstaget

Publicerat 

Är du scout och tycker att det är bland det roligaste som finns? Brinner du för att dela med dig av din kristna tro genom scouting? Har du idéer om hur Equmeniascout kan bli bättre eller hur vi kan växa och nå fler barn och unga? Har du tid och lust att engagera dig ideellt? Då vill vi gärna ha med dig i scoutstaget!

Till våren 2017 söker vi i scoutstaget två personer som kan komplettera vår grupp och som vill vara med och utveckla Equmeniascout vidare med oss!

Vi söker dig som:

• är strategisk och tycker att det är roligt att lösa problem
• har ledarerfarenhet från Equmeniascout
• brinner för den lokala föreningen och känner dig väl förankrad i Equmenia

Det är önskvärt att du som söker har:

• gått en eller flera scoutledarutbildningar.
• har deltagit på både mindre och större scoutläger.
• har arrangerat läger eller suttit med i lokal/regional styrelse/stag.

Engagemanget kräver att du är med på 4–5 träffar per år som innefattar en helg per gång. Bland dessa träffar inkluderas Riksstämman, Demokratijamboreen och Scoutforum, där du representerar Equmenia och Scoutstaget. Mellan träffarna förekommer också telefonmöten som du förväntas vara med på.

Känns det spännande och intressant? Skicka då iväg en ansökan där du beskriver vem du är, hur ditt engagemang i Equmenia ser ut och vilka erfarenheter du har. Kontakta Caroline Staf för mer information och frågor samt med din ansökan, eller fyll i formuläret som finns längst ner på den här sidan.

Vad innebär uppdraget?

Här hittar du ett utdrag ur arbetsbeskrivningen:

I Equmenia vill vi arbeta gåvobaserat. Gud har gett oss alla olika egenskaper och förmågor och utrustat oss för olika uppgifter. Vi tjänar Gud bäst då vi låter de gåvorna komma till användning då vi är på rätt plats och arbetar med det vi brinner för. Då kan vi tillsammans sprida evangeliet!

Genom att arbeta i Equmenias stag ges du tillfälle att lära känna Equmenia och få möjlighet att påverka arbetet och förverkliga målsättningen. Väljer du att tacka ja till ett uppdrag inom Equmenia får du vara beredd på att det kommer att ta tid. Uppdraget kräver kraft och engagemang. Samtidigt ger det mycket tillbaka. Du får träffa och lära känna människor engagerade för samma sak, och du har möjlighet att påverka och förverkliga visioner om hur vi bäst kan arbeta med barn och ungdomar för att sprida evangeliet!

Stagen styr själva hur många sammanträden de vill ha, när de har dem och var de träffas. En uppskattning är ca 5 tillfällen per år. Sammanträdestiderna varierar beroende på hur mycket arbete staget har och/eller hur långt ledamöterna har att resa. Allt från korta telefonmöten till helhelgsmöten kan förekomma.

Vi tror att du som ledamot är en utförare. Stagets arbete är ofta visionärt, men vi vill att våra ledamöter i stagen är personer som inte bara drömmer utan också är med och genomför visioner och hjälper till att nå de mål som finns i verksamhetsplanen.

Mycket av arbetet handlar om att planera och tänka långsiktigt. Equmenia är en organisation som arbetar med lång framförhållning, och det kan dröja en längre tid innan resultatet av det arbete som utförs syns.

Intresserad? Fyll i formuläret som finns längst ner på den här sidan.