Du behövs i arbetsgruppen för normkritik

Publicerat 
normkritik
Riksstämman 2015 gav styrelsen i uppdrag arbeta med normkritik, maktstrukturer och mångfald. Kunskapen om dessa frågor i lokalföreningarna och hela Equmenias organisation behöver öka och goda exempel i föreningarna lyftas fram.

Styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp på fyra-fem personer som ska jobba med dessa frågor under en femårsperiod. Kravet för att vara med i arbetsgruppen är intresse för och/eller erfarenhet av dessa frågor, och en ambition att vara med hela femårsperioden. Vill du vara med?

Gör din ansökan genom att fylla i formuläret längre ner på sidan ideella uppdrag. Bocka för att du är intresserad av arbetsgruppen för normkritik.

Har du frågor? Kontakta maria.linder@equmenia.se eller peter.karlbom@equmenia.se för mer information.